Kurs uvádí studenty do studia teologie ekumenicky, tedy tak, že vedle společného dědictví Písma a starokřesťanské tradice, představuje základní témata, pozice a postavy společně utvářející teologii, byť z pravoslavné, katolické, protestantské či evangelikální perspektivy. Témata přednášek a seminářů jsou rozdělena následně:

(i) Co je to teologie, teologie jako věda a jako duchovní cesta; (ii) Žánry teologie: Svědectví, obrana, polemika, výklad, exhortace, filosoficko-teologický traktát, liturgická a duchovní poezie; (iii)  Přehled dějin teologie: základní postavy; (iv) Akademická obec, církev a společnost jako teologická publika; (v) Boží zjevení a Boží tajemství; (vi) Prameny, na které se spoléháme a jejich autorita; (vii) Dějiny a eschatologie; (viii)  Kultura a utopie, zkouška

 

Proseminář z hermeneutiky o Gadamerovi, četba textů spojená s diskusí. Vyučující: Zdenko Š Širka.

Přednáška spojena se seminářem z oblasti hermeneutiky Písma a tradice. Probíraná jsou následovní témata: pojem, disciplína a dějiny hermeneutiky, problematika výkladu biblického textu, exegeze rané církve, přechod do středověku, reformační přístup k výkladu Písma, vznik moderní hermeneutiky: Friedrich Schleiermacher, filozofická hermeneutika: Hans-Georg Gadamer, hermeneutická fenomenologie: Paul Ricoeur, církevní interpretační přístupy: moderní pravoslavná hermeneutika. Vyučující: Zdenko Š Širka.

Hannah Arendt, Dietrich Bonhoeffer a Dumitru Staniloae budou našimi průvodci při uvažování o lidském jednání. Zaměříme se především na to, jestli a jakým způsobem do jednání vstupují nebo nevstupují druzí a proč tomu tak je.


Pomocné materiály ke studiu a zkoušce z předmětu Dějiny křesťanství v rámci studia bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic.


Materiály ke studiu a ke zkoušce z předmětu Ekumenická eklesiologie.
Úvodový kurs Starého zákona sestává z literárního a historického úvodu ("dobového pozadí"). Cílem kursu je seznámit studenty s literárními, kulturními a historickými aspekty Starého zákona.

For English speaking students