Proseminář z hermeneutiky o Gadamerovi, četba textů spojená s diskusí.

Hannah Arendt, Dietrich Bonhoeffer a Dumitru Staniloae budou našimi průvodci při uvažování o lidském jednání. Zaměříme se především na to, jestli a jakým způsobem do jednání vstupují nebo nevstupují druzí a proč tomu tak je.


Pomocné materiály ke studiu a zkoušce z předmětu Dějiny křesťanství v rámci studia bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic.


Materiály ke studiu a ke zkoušce z předmětu Ekumenická eklesiologie.
Úvodový kurs Starého zákona sestává z literárního a historického úvodu ("dobového pozadí"). Cílem kursu je seznámit studenty s literárními, kulturními a historickými aspekty Starého zákona.

For English speaking students