Úvodní kurz pro studenty bakalářského studia.


Toto je virtuální kurs, určený ke skladování studijních materiálů pro studenty etiky na UK ETF, vztahujících se k přednáškám a seminářům na bakalářské i magisterské úrovni.


Kurz uvádějící do povahy a úkolu křesťanské etiky, seznamující s hlavními oblastmi morální reflexe a přibližující některé aktuální problémy a přístupy k nim.

Kurs je založen na publikaci E. Fuchse "Co dělá naše jednání dobrým? Uvedení do etiky" (Jihlava, Mlýn, 2003).

Volitelný kurs etiky pro studenty bakalářského studia v kombinované formě.

Kurs je založen na monografii: Erazim Kohák, Svoboda, svědomí, soužití.
Kapitoly z mezilidské etiky, Praha (Sociologické nakladatelství) 2004.

Základem kursu je první díl dvoudílné monografie: Arthur Rich, Etika hospodářství I, II.
První díl (1994) tvoří Theologická perspektiva. Jako učební texty v moodlu jsou použity jednotlivé kapitoly knihy. Příslušné testy jsou připraveny k jednotlivým kapitolám.

Volitelný kurz pro studenty kombinovaného studia.


Kurz uvádí do základních témat obecné etiky, teologické etiky, dějin křesťanského mravního myšlení a etické interpretace bible.