Úvodní kurz, seznamující s důležitými koncepcemi teologické etiky a s okruhem základních témat.


Toto je virtuální kurs, určený ke skladování studijních materiálů pro studenty etiky na UK ETF, vztahujících se k přednáškám a seminářům na bakalářské i magisterské úrovni.


Kurs určený pro studující po absolvování 1. souborné zkoušky. Zahrnuje přehledné informace o obsahu a struktuře látky ke 2. souborné zkoušce a seminární cvičení ke zvolenému etickému tématu.

Kurs je založen na publikaci E. Fuchse "Co dělá naše jednání dobrým? Uvedení do etiky" (Jihlava, Mlýn, 2003).

Volitelný kurs etiky pro studenty bakalářského studia v kombinované formě.

Kurs je založen na monografii: Erazim Kohák, Svoboda, svědomí, soužití.
Kapitoly z mezilidské etiky, Praha (Sociologické nakladatelství) 2004.

Základem kursu je první díl dvoudílné monografie: Arthur Rich, Etika hospodářství I, II.
První díl (1994) tvoří Theologická perspektiva. Jako učební texty v moodlu jsou použity jednotlivé kapitoly knihy. Příslušné testy jsou připraveny k jednotlivým kapitolám.

Volitelný kurz pro studenty kombinovaného studia.


Kurz uvádí do základních témat obecné etiky, teologické etiky, dějin křesťanského mravního myšlení a etické interpretace bible.