Kurz pro 1. ročník kombinovaného studia v oboru Evangelické teologie.
Obsahuje studijní materiály pro samostudium i materiály ze sobotních konzultací. V jeho prostředí probíhá i kontrola postupu studia (online zadávání úkolů) a vzájemná komunikace.