Tento semestrální kurs je plně distanční.  Je určen především studentům kombinovaného studia evangelické teologie.  Pokrývá látku úvodového kurzu Literární úvod do Starého zákona.  K jeho absolvování je třeba nastudovat materiály jeho pěti lekcí a potom zde na moodlu vyplnit navazující testy a odpovědět na zadané otázky.