Materiály ke studiu a přípravě výstupů pro závěrečné vyhodnocení předmětu.