Předmět uvádí do problematiky lidských práv a občanské společnosti. Cílem předmětu je nabídnout lidská práva jako způsob řeči (diskurs) o rozpoznání a zajištění kvalitního života, zejména lidí v různých ohledech znevýhodněných. S využitím odborných textů, včetně cizojazyčných, se studenti učí rozumět lidským právům v jejich dějinných a sociálních kontextech, což umožňuje vztahovat se k nim ne-ideologicky a kriticky. Naplňování lidských práv předpokládá jisté podoby života společnosti a zpětně je ovlivňuje, a proto předmět zároveň umožňuje promýšlet podoby občanské společnosti, v užším smyslu komunity, ať už občanské či církevní.

V rámci předmětu si studenti sami zkusí na vybraných tématech použít nástroje lidských práv. Samostatně identifikují a analyzují situace porušování práv jednotlivce a skupin, k čemuž provádějí i samostatné šetření v sociální realitě (obvykle formou interview), a navrhují adekvátní lidsko-právní nástroje k ochraně práv dotčených osob.