Cílem této části předmětu
je pomoci studentům propojit teorii lidských práv a sociální práce s
konkrétními případy porušování lidských práv v současné Evropě. Studenti
se budou učit identifikovat a analyzovat situace porušování práv jednotlivce a
skupin a kriticky uplatňovat přiměřené lidskoprávní nástroje při řešení
sociálních případů, resp. ochraně práv dotčených osob.
Spolu s pozvanými hosty budou studenti
diskutovat nad vybranými sociálními problémy současné Evropy s ohledem na
lidská práva.