Tento kurs má zprostředkovat základní seznámení s textem Nového zákona. Student získá výchozí
představu o tom, co to vlastně Nový zákon je, co jeho jednotlivé spisy obsahují.