Seminář profesní etiky pro studující oboru Křesťanská humanitární a pastorační práce - Diakonika.