Přednáška, kterou tento elektronický kurs doplňuje, má zprostředkovat základní seznámení s textem Nového zákona. Student tu získá výchozí představu o tom, co to vlastně Nový zákon je, jak vznikl a jakými metodami se zkoumá.