Četba hebrejského textu Starého zákona, práce s kritickým aparátem a masorou. Základy textové kritiky.
Přehled exegetických přístupů, ukázky na vybraných biblických textech.