Seminář doktorského studijního oboru ETF BIBLICKÁ TEOLOGIE. V letním semestru 2012/13 pokračujeme v četbě sborníku In Search of Pre-exilic Israel. Účastníci kursu nadto pro seminář připraví alespoň jednou recenzí odborného textu.