Úvod do etiky se zvláštním zřetelem k etice povolání vůbec a k etice v pomáhajících profesích obzvlášť.