Kurz profesní etiky 1 představuje klíčové prvky etiky (morální filosofie) v obecné i teologické perspektivě a propojuje je s problematikou povolání (profese). Navazuje na základní informace o morální filosofii (kurz úvod do etiky), podává stručný přehled vývoje etiky a její teologické interpretace, aspekty sociálního učení církve i sociologické aspekty moderní etiky povolání.