Kurz seznamuje účastníky s pojetím profese a s eticky významnými souvislostmi vybraných pomáhajících profesí.