Absolvent kurzu získá základní hodnotový a reflektovaný rámec pro řízení sebe a řízení druhých a představu o potřebných kompetencích pro podporu společenství při dosahování jejich cílů, pro řízení organizací, pro podporu spolupráce a pro podporu sebeřízení.
Seznámí se s nástroji pro sebeřízení a pro řízení lidí a pro podporu společenství (komunit) a spolupráce; porozumí příležitostem v krizích organizace a organizace v krizi.