Kurz je zaměřen na teorii výkladu a interprertace textů (hermeneutika) a na základní metody sociologického výzkumu a jejich použití v odborné práci, aby tak absolventi byli schopni kvalifikovaně shromažďovat a vyhodnocovat empirická data a uměli je přiměřeně interpretovat.