Textové ukázky jsou vesměs vybrány z rané křesťanské literatury, a to podle tématické struktury, která kopíruje jednotlivé výpovědi Kréda. Ve dvojici textů první je zpravidla biblický, druhý doprovodný je převzat ze spisů apoštolských otců nebo z křesťanských apokryfů.

Tento rezervoár textů je společný pro kurz prezenčního studia (RET 9210) i kombinovaného studia (RETK 9210), rozvrhy četby a úkoly se však mohou lišit (podrobnosti v mailech a při výuce).