Cíl distančního dvoukreditového kurzu je, aby se student seznámil s některými reáliemi církevního života v období 1945-1989.