Cílem kurzu je seznámení se s předmětem Systematická teologie/dogmatika a osvojení si kritické práce s teologickým textem. G. Sauter je významný německý systematický teolog, autor řady pozoruhodných spisů, z nichž mnohé byli přeloženy i do angličtiny. Kurs je primárně určen studentům/studentkám kombinovaného studia ve vyšších ročnících. Mohou si ho však zapisovat i studenti/studentky studia denního, zejména v závěru studia, kdy namnoze fakticky přecházejí do studia distančního a nabízí se jim možnost touto formou zhodnotit vlastní (nepovinnou) četbu k odborné zkoušce ze systematické teologie.

 

Požadavky ke kontrole studia: samostatná práce (min 20 normostran) reflektující metodu a obsah autorova textu se zaměřením na vybraný aspekt nebo námět

Studenti zapsaní do kurzu čtou knihu Gerharda Sautera: Zugänge zur Dogmatik, Göttingen 1998/Gateway to Dogmatics, Grand Rapids/Cambridge 2003. Kniha je k dispozici ve fakultní knihovně ETF.