Jednosemestrový
povinně volitelný distanční kurz bakalářského studia věnovaný
dějinnému uvedení do kulturního, politického, ekonomického a
přírodního kontextu vzniku Starého zákona.