Kurs se věnuje metodám výkladu textů a kontextů jak jsme je přejali z předchozích dějinných obdobích. Zvláštní pozornost je pak věnována vývoji teorie rozumění od moderní k postmoderní době. V přednáškové i seminární části jsou zahrnuty příklady různých forem rozumění: v náboženství a v duchovním životě, ve filosofii, v teologii, v umění, v sociální práci.