Instrukce pro účastníky prosemináře:
Proseminář bude mít dvě části. V první budeme společně číst a komentovat
tyto texty: Praktická eklesiologie, Bohoslužba jako performance, Postoje
při bohoslužbě. Tyto texty najdete na moodlu v souboru: Praktická
teologie, čítanka textů:
http://www.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=318
A dále: Winkler, Úřady v církvi.
Tento text je č. 12 v souboru Praktická teologie proseminář:
http://www.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=306

Ve druhé části se pokusíme analyzovat některá kázání. Návod na analýzu kázání sem bude vložen.