Studenti budou během kurzu vytvářet své portfolio, tedy složku se splněnými zadanými úkoly a dalšími aktivitami v obou částech kurzu Metodika 2, tj. v kvantitativní i  kvalitativní metodologii. Toto portfolio bude předkládáno při závěrečné zkoušce z předmětu. Předmět je ukončen obhajobou portfolia a splněním znalostního písemného testu na 75%.