Jednosemestrové dvouhodinové cvičení, jehož cílem je prohloubit jazykovou kompetenci v biblické hebrejštině (zejména v oblasti syntaxe a stylistiky), hlouběji se obeznámit se svérá­zem biblických textů v jejich žánrové rozmanitosti a osvojit si základy odborné práce s biblickým textem (verze textu, textová kritika, základní nástroje analýzy, literatura).
Vypisuje se vždy v zimním semestru. Vstupním předpokladem je zkouška z biblické hebrejštiny; uzavřeno zápočtem. Navazuje proseminář.