Kurz je určen absolvenům základního kursu latiny. Budeme se zabývat zpravidla jedním biblickým a jedním nebiblickým textem na podobné téma. Četba bude provázena různými úkoly (morfologie, stylistika, porozumění textu, zasazení textu do církevních a literárních dějin).