Distanční forma základního exegetického kurzu. Cílem semináře je osvojit si metody odborného, tedy kritického výkladu biblických a speciálně novozákonních textů. Pochopit, jak se jednotlivé metodické přístupy navzájem doplňují a zapojují do soustavného úsilí o nalezení smyslu (významu) textu, naučit se používat základní exegetické pomůcky.