Předmět RETK1031 -- Teologie a exegeze Starého zákona -- je povinným předmětem pro studenty navazujícího magisterského studia oboru Evangelická teologie v kombinované formě.

Vyučuje se vždy v zimním semestru.

Volně souvisí s předmětem RETK1021 Seminář Starého zákona, který se vyučuje v bezprostředně následujícím letním semestru.

Předměty se obvykle vypisují jednou za dva roky -- střídavě s obdobnými předměty Katedry Nového zákona.