Hlavní cíle kurzu jsou: osvojit si základní sociologickou terminologii; prohloubit schopnosti vnímat sociální jevy a problémy v jejich souvislostech; získat základní představu o vybraných sociálních teoriích a možnostech jejich aplikace; získat základní přehled ve vybraných oblastech sociálního života; naučit se základním způsobem interpretovat tabulky a grafy; prohlubovat schopnosti práce s odborným sociálněvědním textem a schopnost aktivní diskuse.

V rámci samostatné činnosti zpracují studenti  v malých skupinách vybraný sociologický problém či  téma, související s výukou,  a prezentují jej ve výuce. Cílem je prohloubit vnímání sociologických aspektů v sociální práci, aktivizovat studenty a vytvořit prostor pro nácvik ústních projevů na téma společenských jevů včetně vedení diskuze.