Cílem kurzu je seznámit se sociologickým pohledem na náboženství. V úvodu budou zmíněna díla klasiků (Durkheim a Weber), na něž naváží novější sociologická pojednání o postsekulární společnosti (Habermas, Berger/Luckmann). Bude zmíněna možnost  a smysl sociologického bádání náboženského chování na příkladu českých výzkumů (Hamplová, Nešpor, Vávra).