Seminář bude věnován otázce filosofie dějin v pozdní filosofii G. W. F. Hegela (tj. z doby jeho působení na berlínské universitě). Četba v semináři bude zaměřena na úvodní pasáže jeho Přednášek o filosofii dějin, v nichž si Hegel klade otázky po možnosti filosofického pohledu na dějiny, roli jednotlivce v dějinách, pokroku v dějinách a cíli dějin. Četba bude probíhat česky s přihlédnutím k německému textu.