Cílem kurzu je seznámit studenty se základy kvalitativního výzkumu, s jeho postupy a vybranými metodami sběru, analýzy a interpretace dat. Studenti se v průběhu kurzu seznámí s různými typy dat, která je možné v kvalitativním výzkumu sbírat/pořizovat a analyzovat. Na praktických příkladech se budou učit porozumět jednotlivým krokům kvalitativního výzkumu: od formulace výzkumné otázky přes volbu metody sběru dat až po samotný sběr dat, jejich analýzu a tvorbu výsledného analytického textu.

Práce v kurzu je koncipována jako průběžná ("z hodiny na hodinu") tak, že studenti během semestru odevzdávají jednotlivé úkoly vyučujícímu. To, jak studenti zadané úkoly průběžně plní a zda jim rozumějí, bude v případě denního studia rovněž ověřováno během seminářů, které jsou součástí výuky.