Seminář má poskytnout základní metodickou a technickou průpravu ke studiu humanitních věd a speciálně teologie. Studenti si v něm prohloubí schopnost číst odborný text s porozuměním a toto porozumění samostatně formulovat, osvojí si metodické i formální zásady psaní kvalifikačních prací (seminárních, bakalářských či diplomových), budou uvedeni do zásad zpracování textů na počítači, získají přehled po základních pomůckách pro odbornou práci v teologii (slovníky, encyklopedie, elektronické databáze, užitečný software).