Na pozadí vybraných oborů filosofie tento předmět studentům přibližuje přínos filosoficky zaměřeného pohledu na skutečnosti, které nějak souvisí s výkonem pomáhajících profesí.  Jeho základním cílem je posílit předpoklady studentů pro komplexnější porozumění povaze sociální a pastorační práce a pro osvojení si základů, z nich uvažování o člověku v pomáhajících situacích vychází.