Biblické svědectví o Ježíšově zmrtvýchvstání v teologické reflexi a interpretaci. Četba textů poskytujících přehled jak vlastního novozákonního svědectví, tak i části současné teologické diskuse o zvoleném tématu.