Základní kurz směřující k naplnění etické části minimálních standardů ASVSP v oboru filosofie a etika. Cílem kurzu je poskytnout studentům možnost osvojení se základních znalostí a dovedností v oblasti uvažování o profesním i běžném jednání v kontextu hodnot a typických principů vycházejících ze současného stavu sociální práce. Snahou bude obsáhnout i oblasti pastorace a spirituality a představit, jak mohou být s profesním vykonáváním sociální práce spojené.