Jednosemestrové cvičení, "dílna" badatelské práce na vybraných biblických textech či biblicko-teologických tématech.