Úvodní předmět modulu Pastorace – jeho cílem je uvést studenty do rámce pastorační reflexe i praxe: seznámit je s biblickým východiskem pojmu pastorace, jeho následným teologickým vývojem v různých křesťanských tradicích a s historickou i současnou realitou pastorace v křesťanských církvích.