Absolvent tohoto předmětu by měl zvládnout základní témata předmětu Sociální politika. Jde o minimální penzum znalostí a dovedností, které umožňuje profesionálně řešit dilemata a situace, jež vyplývají z účasti sociálního pracovníka a jeho klientů v systému sociální politiky. Konkrétně se jedná o 1. znalost základních pojmů, principů a poznatků teorie sociální politiky 2. schopnost nalézt podrobné informace o těchto pojmech, principech a poznatcích v relevantní literatuře 3. schopnost uplatnit tyto pojmy, principy a poznatky při interpretaci vlastní pozice sociálního pracovníka a jeho zaměstnavatelské organizace v systému sociálních služeb a ve společnosti, při interpretaci situace svých klientů a při interpretaci podmínek uspokojování potřeb lidí a podmínek realizace sociálních práv občanů.