Předmět vychází z modelu čtyř dimenzí člověka a ukazuje zaměření pastorace zejména na témata související se čtvrtou – spirituální dimenzí. Absolvent zná obsahy těchto témat z pozice filozofie, religionistiky a křesťanské teologie; je schopen k jejich objasnění využít biblické příběhy a citace; umí vést dialog s klientem na daná témata tak, aby podpořil rozvoj jeho spirituální dimenze. Měl by to prokázat v závěrečném dialogu s vyučujícím.