Cílem kurzu je získat přehled o teoretických souvislostech sociální práce, vybraných teoriích,  jejich  uplatnění  a významu pro sociální práci.  Studenti využívají již získané znalosti z kurzů  zejména  z oblasti teorií osobnosti, metod SP 1. Ve výuce se pracuje dialogickými metodami, užívá se práce ve skupinách a řešení  modelových  situací. Studenti zakončí kurz ústní zkouškou.

 Informace ke kombinované nebo distanční formě studia:

 Studenti budou během kontaktní výuky instruováni o způsobu studia v kombinované formě. Bude jim poskytnut základní přehled probíraných témat a upozorněno na praktické využívání studijní opory dostupné na MOODLE. Celkem proběhnou 4 soustředění po 2 vyučovacích hodinách. Během skupinových konzultací bude dán prostor pro kontrolní otázky a další diskuse s relevancí pro studijní téma.  Studentům bude též nabídnuta možnost individuálních konzultací v době vypsaných konzultačních hodin pedagogů předmětu. Studenti zakončí kurz ústní zkouškou.