Kurz je zacílen na seznámení studentů s odbornými anglickými texty oboru Pastorační a sociální péče, jejech specifickými výrazy a slovní zásobou.