Kurz je zacílen na seznámení studentů se specifiky německých odborných textů v oboru Pastorační a sociální péče. V jeho průběhu budou studenti uvedeni do odborné slovní zásovy a terminologie, naučí se s texty pracovat a porozumět jim.