Cílem předmětu je připravit studenty na spolupráci s organizacemi poskytujícími sociální služby, naučit je kritickému

vnímání legislativního rámce a uvědomění, že sociální práce nejsou jen sociální služby a že pomoc nespočívá jen v sociální

práci, podpořit v nich angažovaný a konstruktivní přístup k pomoci potřebným a ochrany práv lidí užívajících sociální

služby.