Cílem semináře je, aby si studenti teoreticky i prakticky osvojili nástroje k rozboru a interpretaci liturgických projevů křesťanské tradice, které zahrnují jak verbální tak nonverbální dimenzi (liturgický prostor, architekturu, řeč předmětů, řeč těla, řeč zvuků, role apod.). Práce v semináři bude zahrnovat četbu teoretických textů a interpretaci konkrétních liturgických projevů.