Seminář chce zprostředkovat vhled do života Českobratské církve a jejích členů v letech 1968 - 89, v období mezi tzv. pražským jarem a tzv. sametovou revolucí. ČCE nahlíží v dobovém kontextu a vnímá ji i ve sledu let předcházejících i následných. Chce podnítit nová porozumění tehdejším událostem a procesům. Dále má kurz uvést do metodiky výzkumu soudobých církevních dějin, která kombinuje práci s psanými dokumenty a rozhovory s pamětníky.