Uvedení do evangelické teologie na základě textů, které kladou důraz na vztah smíření, svobody a solidarity