Přednáška chce představit nepříliš úspěšný projekt islámské "moderny", jenž je na jednu stranu pokusem osvojit si západní vzorce myšlení a jednání, na druhé straně pak návratem k původním vzorům života "ctihodných předků" (as-salaf as-sálih), tedy "salafíjou". Základní otázkou přednášky zůstává uplatnitelnost pojmů a struktur filosofie dějin v neevropském, byť nábožensky příbuzném prostředí. Kromě základní orientace v otázkách myšlenkových proudů soudobého "politického islámu" by se účastnící měli podrobněji seznámit s českým překladem známého díla jednoho z ideologů Muslimského bratrstva Sajjida Qutba "Milníky na cestě" (1964). Při té příležitosti by si účastníci měli osvojit elementární znalosti arabského písma, práce s překlady z arabštiny a užívání arabského slovníku.