Přednáška je věnována filosofii donedávna málo ceněné, přesto však v mnohém ohledu - spolu s platonismem a novoplatonismem - významné pro formování raného křesťanského myšlení. Jelikož novoplatonismus představuje náročný intelektuální útvar, jemuž je nutno věnovat zvláštní pozornost, přednáška se zaměří na dva přístupnější, byť neméně významné proudy pozdní řecké a římské filosofie - epikureismus a stou. jednotlivé otázky budou probírány vždy s ohledem na dochované texty, v případě řecké filosofie spíše zlomky, které budou posluchačům poskytnuty prostřednictvím moodlu.

Zápočet bude udělen formou kolokvia na základě znalosti jednotlivých probíraných témat a dvou děl latinského epikureismu a stoy - Lukréciovy básně "O přírodě" a Ciceronova spisu "O povinnostech".