Spektrum možných přístupů Starého zákona k rituálu zahrnuje detailní pozornost i celostní odmítnutí. Jednotlivé koncepce jsou zařazeny do svého dějinného a literárního kontextu. Analýza kultu a rituálu v Bibli sleduje současnou kulturně-antropologickou debatu.