Jednosemestrové dvouhodinové cvičení, "dílna" badatelského zpracování vybraných biblických textů nebo biblicko-teologických témat.

Součástí semináře je samostatné zpracování přidělených textů, rešerší a materiálů pro jednotlivá zasedání.

Uzavřeno zápočtem, jehož předpokladem je přijetí seminární práce (exegetický či biblicko-teologický paper dle zadání).